Proces životnej integrácie

s Ivom 

Som Ivo Mesároš

Zaujímajú ma ľudia, ich motivácie, postoje, liečenie vzťahov, prirodzenosť a pravdivosť ako téma. Zaujíma ma to u ostatných ľudí, aj u seba, preto som sa začal hľadať odpovede a účastniť sa rôznych seminárov, konštelácií a pod. Práve Proces životnej integrácie zastrešuje takmer všetko učenie, ktorému som sa doteraz naučil, je verný PRAVDE a tomu čo JE. A mám pocit, že práve toto sa potrebujeme naučiť. Byť k sebe pravdiví, v súlade so sebou, s takými akí sme.

V Olomouci žijem ôsmy rok, priviedla ma sem a „drží“ láska k žene. Tu som sa stal otcom teraz už 6 ročnej dcéry, malého zázraku, ktorý mi pomáha robiť život krajší a bohatší. 😊

Více informací o mně

Proces životnej integrácie

Nový formát konštelácií podľa W. Nellesa

Môžeš sa lepšie orientovať v tom, čo ti slúži a čo už nie
a rozhodovať sa viac v súlade so sebou.

Proces životnej integrácie sa z prítomnosti pozerá na stupne vedomia, ktorými sme v živote prešli - od počatia, cez detstvo a dospievanie až k nášmu súčasnému dospelému vedomiu.

Proces životnej integrácie je nový formát konštelácií, ktorý umožňuje uvidieť a integrovať naše skryté časti a stať sa celistvejší.

Vzťahy a partnerstvo

Plnohodnotné vzťahy sú kľúčové pre náš rast, fyzické aj psychické zdravie a vnútorný kľud. Aby sme mohli byť vo vzťahu otvorení, zdieľať svoju jedinečnosť a byť v súlade so sebou, je podstatné mať pravdivý vzťah k sebe.

Potom lepšie chápeme seba, svoje postoje a situácie, v ktorých sa nachádzame a to buď vo vzťahu alebo mimo neho.

V procese životnej integrácie pracujeme v prítomnosti so stupňami vedomia, ktorými sme v živote prešli. Od počatia, cez detstvo a dospievanie až k nášmu dospelému vedomiu. Rovnakými stupňami tiež prechádzajú naše vzťahy. Nezachádzame do minulých životov, alebo generácií.

Proces životnej integrácie umožňuje uvidieť a integrovať naše skryté časti a stať sa celistvejší.

skryté

Ak ti život dáva citróny,
tak ti dáva citróny.

Pri procese životnej integrácie (LIP- Lebens-Integrations-Prozess) je našou jedinou “úlohou” vidieť a pritakať svojmu životu, aký je a bol. Ak nám dáva citróny, je dobré sa tomu plne vystaviť. Keď to vstrebáme, môžeme si urobiť povestnú limonádu. Alebo zistíme, že ju nepotrebujeme a nemusíme robiť vôbec nič.

Pracujeme so stupňami vedomia, ktorými sme v živote prešli. Od počatia, cez detstvo a dospievanie až k nášmu dospelému vedomiu. Ak si dovolíme pravdivo uvidieť situácie, postoje alebo pocity, ktorými sme prešli alebo prechádzame, tým ich integrujeme.

Meníme tak svoju súčasnosť a to, ako sa v nej cítime.

V integračných konšteláciách nezachádzame do minulých životov alebo generácií. 

Čas a miesto

Celodenné semináre:

  • nejsou vypsané termíny

Večerné semináre:

  • 28.4. 17 - 20 hod.

Olomouc 
Poradna na ul. Purkrabská 10 (naproti Teolog. fakultě)

Cena za večerný seminár: 750 Kč

Pozn.: Prosím berte na vedomie, že prihlásením na seminár nevzniká nárok na postavenie si konštelácie. Pokiaľ to ale bude časovo možné, konšteláciu postavím rád.

Objednávať sa môžete e-mailom: ivo.mesaros@gmail.com
alebo po telefóne: +421 948 252 588, +420 773 003 818
kde vám tiež potvrdím, či sa plánované stretnutie môže uskutočniť.

Teším sa na spoločné stretnutia
Ivo Mesároš

Zálohu 500 Kč zasielajte do 28. 2. 2023
na č. účtu 2001034279/2010.